تبلیغات
پایگاه خبری ستاد نمازجمعه سرخه - افتتاحیه پروژه آبی آقای عرب پناه توسط معاون محترم وزیر كشاورزی با حضور امام جمعه بخش سرخه
چهارشنبه 30 آذر 1390 | 07:14 ق.ظ
افتتاحیه پروژه آبی آقای عرب پناه توسط معاون محترم وزیر كشاورزی با حضور امام جمعه بخش سرخه