تبلیغات
پایگاه خبری ستاد نمازجمعه سرخه - معتمدین هیأت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخش سرخه معرفی شدند.
یکشنبه 18 دی 1390 | 01:53 ب.ظ
معتمدین هیأت اجرایی انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بخش سرخه معرفی شدند.