تبلیغات
پایگاه خبری ستاد نمازجمعه سرخه - پنجمین جلسه شورای اداری بخش سرخه روز یك شنبه مورخ 9/11/90 ساعت 8:30 صبح درمحل سالن اجتماعات بخشداری تشكیل شد .
پنجشنبه 13 بهمن 1390 | 03:32 ب.ظ
پنجمین جلسه شورای اداری بخش سرخه روز یك شنبه مورخ 9/11/90 ساعت 8:30 صبح درمحل سالن اجتماعات بخشداری تشكیل شد .